13 maart, KNWV en KNRM bijeenkomst Veilig Varen op Zee

Uw redactie was zaterdag aanwezig tijdens de informatiedag van het Regioteam Noordzee van de KNWV, in samenwerking met de KNRM, over het Veilig Varen op Zee. Regelgeving en discrepantie tussen de gewenste situatie en de situatie van alledag werd in kleinere groepen besproken. Tevens werd met aanwezigen besproken hoe huidige situaties waarbij doorvaarbaarheid van bijvoorbeeld windmolenparken eenduidig en internationaal geharmoniseerd zouden kunnen en moeten worden.

Daarnaast werd een presentatie gehouden door de KNRM over het Redden, Helpen en vooral Voorkomen van crisissituaties op het water. Oa de app van de KNRM helpt zeegaanden aan een betere voorbereiding van de activiteit en een betere vindbaarheid in geval van nood. Het wordt iedereen aangeraden om deze app te downloaden en te vullen met de gewenste relevante informatie.