15 juni 2017: Algemene Leden Vergadering

Op donderdag 15 juni zal de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de IYCA in Amsterdam worden gehouden. De ALV zal, zoals inmiddels gebruikelijk, aan een event worden gekoppeld. Binnenkort verneemt u meer hierover.